Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

византийские иконы

Aged Byzantine icon with chemical and encaustic technique, on fir wood with a thickness of 3cm. Last cover with pure beeswax and incense.Νot icon painting. Printout pressed on wood, with colorfast and waterproof colors.
Mount ATHOS - 1
Aged Byzantine icons,СТАРЕНИЕ агиографии, иконография, византийская иконография
Προσθήκη λεζάντας

Dimentions 25X35cm
Price 80 Euros

Sina -1
παλαίωση εικόνας
Dimentions 25X35cm
Price 80 Euros

Saint George


Dimentions 35Χ65cm
Price: 170 Εuro

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου